Đóng

Thi Công

8 / 04 2019

Tiếp địa tuabin gió

TIẾP ĐỊA TUA-BIN ĐIỆN GIÓ

1. Giới thiệu / Introduction

– Phụ lục này đưa ra các thông số điện áp, điện trở phù hợp với nối đất an toàn trong thiết kế tuabin. Giới hạn an toàn của các
khác biệt tiềm năng có thể tồn tại trong tuabin khi có sự cố xảy ra giữa các điểm có thể tiếp xúc với cơ thể người vận hành và ảnh
hưởng đến thiết bị.
This document is to provide information pertinent to safe grounding practices in turbine design. The safe limits of potential
differences that can exist in a turbine under fault conditions between points that can be contacted by the human body and
affected to equipment.
– Sự an toàn của trong và xung quanh việc lắp đặt điện là mối quan tâm hàng đầu. Với mức độ sự cố ngày càng tăng trong các hệ
thống điện ngày nay, có sự nhấn mạnh về an toàn. Người vận hành bị tổn hại do sự gia tăng điện thế mặt đất của các cấu trúc nối
đất trong các sự cố điện không cân bằng. Vào những thời điểm như vậy, người vận hành chạm vào các cấu trúc nối đất có thể phải
chịu điện áp cao. Hệ thống nối đất tính toán để cường độ và thời gian của dòng điện được truyền qua cơ thể con người không đủ
để gây ra rung tâm thất.
The safety of personnel in and around electric power installations has been a primary concern. With ever increasing fault
current levels in today’s interconnected power systems, there is renewed emphasis on safety. The safety of personnel is
compromised by the rise in the ground potential of grounded structures during unbalanced electric power faults. At such times,
humans touching grounded structures can be subjected to high voltages. However, the magnitude and duration of the electric
current conducted through the human body should not be sufficient to cause ventricular fibrillation.

2. Mục đích / Purpose of document

– Phụ lục này sử dụng phương pháp FEM – Phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) dựa
trên phương pháp hình ảnh và giả định rằng hệ thống nối đất là một cấu trúc đẳng thế.
The Finite Element method (FEM) is based on a method of images, and assumes that the grounding system is an equipotential
structure. The uniform or two-layer soil view is also used with the FEM method.
– Tính toán hệ thống nối đất của cột gió sẽ dựa vào việc kiểm tra điện áp chạm, điện áp bước, điện trở lưới nối đất. Việc tính toán
được thực hiện theo tài liệu IEEE Std. 80-2013 “IEEE Guide For Safety In AC Substation Grounding”, IEC 61400-24 Turbin gió –
phần 24: “bảo vệ chống sét” và Quy phạm trang bị điện – quy định chung – ký hiệu 11 TCN-18-2006 (Phần 1).
The grounding system of Wind Tower is designed to meet the requirements for grounding resistance, contact voltage, step
voltage in accordance with IEEE 80-2000 Standard “Guide For Safety in. AC Substation Grounding”, IEC 61400-24. Wind
turbines – Part 24: “Lightning protection” and Electric equipment regulations – general provisions – coded 11 TCN-18-2006
(Part I)

Turbine_Earthing-01-1

z2477159105726_0cba10ab10b4ca383b34f339559f4ea1

z2417739979650_6ef99b5373dda6dfc97bc5fb9aed3dc4

z2417740509725_2315475320ba7c2b29100739cf51bac9

Chuyên cung cấp và thi công cọc tiếp địa, dây tiếp địa, Gem giảm điện trở, mối hàn hóa nhiệt, module nối đất cho hệ thống cột điện gió. Nhận nhập khẩu những thiết bị đặc thù và sản xuất theo yêu cầu khách hàng. Hotline 0971763554 

z2429926466007_546d9a963e08ada8e2c3eedce71758cf

z2386690981925_fbd2aa1d66b10f1b743c8a7e51099f0b

chongsettoanquoc.com

Chat zalo
0971 763 554